FPUH CHATECH

DOBR DE

V癃ame V嫳 na internetovej str嫕ke firmy CHATECH. Nech sa p摜i, obozn嫥te sa s naou ponukou.

Aktuality

21 m奫 2012

Nov roz甏en ponuka:

-
Stoly pre kamen嫫ske hydraulick zdv璫acie/skl嫚acie stroje, s hydraulikou Argo Hytos
-
Motory ur鋀n pre mostov form嫢ov p璱y, s monosou monte rezacieho kot醀 priamo na hriade
-
Vreten pre stranov brsky renomovanch talianskych vrobcov VEM, Saccardo
 

O n嫳

pecializujeme sa na projektovanie a vrobu strojov na opracovanie pr甏odn嶭o kame瀡 (uly, mramoru, pieskovca). V ponuke m嫥e mostov p璱y dostupn v r礣nej konfigur塶ii a vbave. V kr嫢kom 醀se bud do ponuky zahrnut aj stranov brsky.

Nae zariadenia s vnimo鋝 v駾ka premyslenej kontrukcii, sol獮nemu vyhotoveniu a mimoriadne d犨eitej monosti nadstavby a roz甏enia strojov pod靠 potrieb a poiadaviek z嫜azn璭a. Vroba strojov je postaven na vlastnch rieeniach rovnako v mechanike, ako aj v ovl墂an zariaden.

Pri kontruovan naich strojov sa v maxim嫮nej miere sna璥e o typiz塶iu jednotlivch 醀st a podsyst幦ov. Tka sa to predovetkm ovl墂ac獳h prvkov a 醀st, ktor s najviac vystaven prirodzen幦u opotrebovaniu.

Druhm segmentom, ktor幦u sa intenz癉ne venujeme, je priemyseln automatiz塶ia spojen s projektovan璥 strojov a strojnch zariaden.

  • Realizujeme 2D a 3D projekty
  • Elektrick projekty (sch幦y ovl墂ac獳h skriniek, elektrointal塶ie at.)
  • Programov vybavenie ovl墂ac獳h panelov PLC a vizualiz塶ia priemyselnch procesov
  • Prefabrik塶ia skr艜 a riadiacich pultov (pod靠 vlastnej aj inej dokument塶ie)

 
 
 
 
Copyright@ chatech 2010

...because we know how...