DOBR DE

V癃ame V嫳 na internetovej str嫕ke firmy CHATECH. Nech sa p摜i, obozn嫥te sa s naou ponukou.

S廨ia standard

 
 
 

S廨ia plus

 
 
 

MOSTOV P泹Y

- vybavenie -

  "Boston Plus" "Atlanta Plus" "Dallas Plus" Koment嫫e:
Rozmery:   5200 x 4000 x 2250 [mm]  
Mont: mont na pevno tandard tandard tandard  
  vo駐e stojaca podporn kontrukcia za poplatok za poplatok za poplatok  
St犨: rozmery 3200 x 1600 [mm]  
  oto鋝 tandard tandard tandard  
  rozstup blok墂y 45 tandard tandard tandard  
  rozstup blok墂y 15 za poplatok za poplatok za poplatok  
  blok墂a: ru鋝 (mechanick) tandard tandard tandard  
  blok墂a: pneumatick za poplatok za poplatok za poplatok  
  prisp盭oben na skl嫚anie za poplatok za poplatok za poplatok  
  hydraulick skl嫚anie/zdv璫anie za poplatok za poplatok za poplatok  
Most: dka posuvu 2600 [mm]  
  vodiaca lita Hiwin + ploch tandard tandard tandard  
  meni regul塶ia rchlosti standard standard standard  
  elektronick sn璥anie polohy, smeru posuvu tandard tandard tandard  
  automatick dojazd do naprogramovanej polohy nevzahuje sa tandard tandard  
Voz璭: dka posuvu 3200 [mm]  
  vodiaca lita Hiwin + ploch tandard tandard tandard  
  meni - regul塶ia rchlosti tandard tandard tandard  
  elektronick sn璥anie polohy, smeru posuvu za poplatok tandard tandard  
  automatick dojazd do naprogramovanej polohy nevzahuje sa tandard tandard  
St幠ec: dka posuvu 300 [mm]  
  meni - regul塶ia rchlosti za poplatok za poplatok za poplatok *(1)
  elektronick sn璥anie polohy, smeru posuvu za poplatok tandard tandard  
  automatick dojazd do naprogramovanej polohy nevzahuje sa tandard tandard  
Mechanizmus ot摜ania reznej hlavy: rozsah pohybu 45 [財  
  pohon: ru鋝 za poplatok za poplatok tandard  
  pohon: elektrick za poplatok za poplatok tandard  
  meni - regul塶ia rchlosti za poplatok za poplatok za poplatok  
  elektronick sn璥anie vychlenia za poplatok za poplatok tandard  
  automatick dojazd do naprogramovanej polohy nevzahuje sa za poplatok tandard  
Vreteno: motor Saccardo 7,5 [kW] (S6), 1400 [ot./min]  
  maxim嫮ny priemer disku 500 [mm]  
  zvenie vkonu za poplatok za poplatok za poplatok  
  meni - regul塶ia rchlosti (max. 3000 ot./min) za poplatok za poplatok za poplatok *(2)
  softstart postupn tart a zastavenie za poplatok za poplatok za poplatok *(3)
  meranie prdu / stup瀡 zaaenia motora nevzahuje sa za poplatok za poplatok *(4)
In: line嫫ny laser tandard tandard tandard  
  panel s tla鋱dlami pre ru鋝 ovl墂anie tandard tandard tandard  
  dotykov panel 7" nevzahuje sa tandard tandard  
  programovanie viacn嫳obnch rezov (rezanie na p嫳y) nevzahuje sa tandard tandard  
Dokument塶ia: Vyhl嫳enie o zhode tandard tandard tandard  
  DTR /N嫛od na obsluhu tandard tandard tandard  

Koment嫫e:

*(1) - pouitie regul塶ie rchlosti St幠eca umo璷je "zarezanie" do materi嫮u zvislo (vhodn pri ve餒ch rozmeroch dosiek, ke je plat瀡 v儰ia ako pracovn priestor

*(2) - pouitie regul塶ie rchlosti vretena umo璷je prisp盭obi line嫫nu rchlos p璱y (disku), predluje ivotnos p璱, ovplyv璷je rchlos rezania, predluje ivotnos vretena, zniuje prdov r嫙

*(3) - pouitie softstartu vrazne predluje ivotnos vretena a lo疄k, zniuje prdov r嫙

*(4) - umo璷je odhadn zaaenie motora

 
Copyright@ chatech 2010