RODO i Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma FPUH Chatech Andrzej Chajko.
Dane do kontaktu:
FPUH Chatech Andrzej Chajko,
Pełkinie 150A,
37-511 Wólka Pełkińska
tel.: +48 697723143
email: biuro@chatech.pl
2. Dane osobowe przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane
wyłącznie w celu obsługi zgłoszenia/zapytania.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim ani do państw trzecich
6. W związku z przetwarzaniem przez FPUH Chatech Andrzej Chajko danych osobowych
informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące prawa:
– prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych,
– prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych